Logo

Akadálymentes
oldal

Hagyományos verzió

A hely, ahol a kávézást a történelem teret belengő szelleme teszi még különlegesebbé.

  Vissza Vissza   Nyomtatás Nyomtatás   Utazástervezőbe Utazástervezőbe

Az Emlékkert, a Nagytemplom és a Református Kollégium közötti terület, eléggé rendezetlen volt a régi házak lebontása után. Az 1861-ben alakult Emlékkert Társulat vetette fel a tervet, hogy fákkal, virágokkal és bokrokkal ültessék be a területet, ahol helyet kaphatnak emlékszobrok is. „méltósággal állhassanak olyan emlékszobrok, amiket a hálás nemzedék koronként emelend a haza és a tudományok körül érdemeket szerzett és elhunyt nagy fiainak”.

A társulatot két debreceni polgár nagy összegű adománya teremtette meg azzal a kiemelt céllal, hogy növényekkel ültessék be a teret. A társulat a parkot különleges fajtájú fákkal ültette be, kutat fúratott és kovácsoltvas kerítéssel vette körül. A tér rendezése után vaskerítéssel vették körül az Emlékkertet.
A természet által Debrecentől megvont folyóvíz, hegyek és kő hiányát ugyancsak természet adta fák, bokrok és virágok által kell pótolni. A tervezet kezdeményezi, hogy a téren méltósággal állhassanak olyan emlékszobrok, amiket a hálás nemzedék koronként emelend a haza és a tudományok körül érdemeket szerzett és elhunyt nagy fiainak.Az első emlékművet, a Marschalkó János alkotta Haldokló oroszlánt 1865-ben állították fel, az 1849. augusztus 2-i debreceni csata emlékére.A síremlék a század végén a Hősök temetőjébe került. Helyére Tóth András (Tóth Árpoád költő apja) szabadságszobrát állították, melyet 1906-ban elszállítottak a kertből. Helyén ma Bocskai István szobra látható – a bécsi béke 300. évfordulójára emlékezve. Közelében 1895. óta a Gályarabok emlékoszlopa áll.

A Gályarabok emlékoszlopa 1895 óta áll az Emlékkertben. Özvegy Hegyi Mihályné készítette Gerenday és fia műhelyében. Latin nyelvű felirata tudtul adja: „azon lelkipásztorok emlékoszlopa, akiket az evangéliumi hitükért és szabadságukért Magyarországról a nápolyi gályákra hurcoltak.” Az 1673-ban törvény elé idézett, majd 1675-ben gályaraboknak eladott 41 protestáns lelkész nevét megörökítő oszlop előlapján bronzgályát látunk, alatta az életben maradottakat 1676. február 11-én kiszabadító Ruyter Michel Adriaanson holland tengernagy neve olvasható.

Még az Emlékkert Társulat megalakulása elôtt felvetették a Debreceni Casino lelkes tagjai, hogy állítsanak emléket a vesztes debreceni csata áldozatainak. Meg is bízták Marshalkó János pesti szobrászt a kis modell elkészítésével (mintája a luzerni oroszlán volt). Tervének rajzát közölte is a Vasárnapi Újság, magát a gipszmintát pedig a kaszinóban állították ki. 1865-re már elkészült a négyszáz mázsa súlyú sóskúti kôszobor, a Haldokló oroszlán, amelynek avatására a kiegyezés évében 1867. augusztus 2-án kerülhetett csak sor, a Nagytemplom és Református Kollégium közötti ún. nagy emlékkertben (Izsó Csokonaija a kis emlékkertben állt).

A debreceni Emlékkert rekonstrukcióját követően a város dísze lett, méltó az eredeti kezdeményezéshez és a megújuló belvároshoz. A kerítéssel körülvett parkban a Gályarabok emlékműve, a Bocskay szobor és a Romkert kiállítóterme és kávéháza található. Az Emlékkert minden nap 8-tól 20 óráig tart nyitva, ami a Romkert, vagy a város más ide szervezett programjai esetén módosulhat.

  Vissza Vissza   Elejére Elejére   Nyomtatás Nyomtatás   Utazástervezőbe Utazástervezőbe

Szálláshelyek csomagajánlatai